Nasze dokumenty

W załącznikach znajdują się dane dotyczące naszego przedsiębiorstwa – potwierdzenie zarejestrowania firmy jako podatnika VAT UE, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

 

 

Regon
NIP
ceidg